Kend din kommune

Vælg kommune
Udgifter
Herlev
Samlede udgifter
Samlede udgifter 2007-2017.
Herlev Kommune har et samlet budget på 2.1 mia., det svarer til 73.766 kr. pr indbygger, hvilket er 3.164 kr. mere end landsgennemsnittet.
Post Andel Udvikling Udgifter
Udgifter i alt 100 % 2.1 mia.
Social- og sundhedsvæsen 53.75 % 1.1 mia.
Undervisning og kultur 19.53 % 409 mio.
Administration m.v. 9.65 % 202 mio.
Sygehusvæsen og sygesikring 7.91 % 166 mio.
Byudvikling, bolig og miljø 4.58 % 96 mio.
Trafik og infrastruktur 3.86 % 81 mio.
Renter, tilskud, udligning og skatter 0.43 % 9 mio.
Balanceforskydninger 0.26 % 5.6 mio.
Forsyningsvirksomhed 0.02 % 0.5 mio.
Tabellen viser Herlev Kommunes budgetterede udgifter for 2017. For hver post er udgiften beregnet som nettoudgift før eventuel statsrefusion og ikke fratrukket eventuelle positive nettobeløb på drifts- og anlægskonti, eller i forhold til renter, finansforskydninger og finansiering. Udgiftsposterne er summeret sammen efter funktion og hovedkonti. Placer musen på et beløb for at se hvordan beløbet er sammensat efter udgiftstype (såkaldt "dranst").
De historiske tal er regnskabstal angivet i 2017-priser korrigeret efter pris- og lønudviklingen. Udgifterne er ikke korrigeret med henblik på at rense for ændret opgaveportefølje som følge af lov. Der tages desuden forbehold for historiske justeringer af retningslinierne for kommunernes konteringspraksis.
Landsgennemsnittet er beregnet som den gennemsnitlige udgift pr indbygger, store kommuner vægter således mere end mindre. Kommunernes budgetter er indhentet fra Danmarks Statistik, hvortil kommunerne ifølge lov indberetter budgetoplysninger for indenrigsministeriet. Kommunernes faktiske udgifter kan afvige fra det budgetterede.