Kend din kommune

Vælg kommune
Udgifter
København
Samlede udgifter
Samlede udgifter 2007-2017.
Københavns Kommune har et samlet budget på 43 mia., det svarer til 70.700 kr. pr indbygger, hvilket er 98 kr. mere end landsgennemsnittet.
Post Andel Udvikling Udgifter
Udgifter i alt 100 % 43 mia.
Social- og sundhedsvæsen 56.4 % 24 mia.
Administration m.v. 13.15 % 5.6 mia.
Undervisning og kultur 13.03 % 5.5 mia.
Sygehusvæsen og sygesikring 7.2 % 3.1 mia.
Byudvikling, bolig og miljø 3.93 % 1.7 mia.
Trafik og infrastruktur 3.75 % 1.6 mia.
Balanceforskydninger 1.45 % 616 mio.
Forsyningsvirksomhed 0.66 % 282 mio.
Renter, tilskud, udligning og skatter 0.43 % 184 mio.
Tabellen viser Københavns Kommunes budgetterede udgifter for 2017. For hver post er udgiften beregnet som nettoudgift før eventuel statsrefusion og ikke fratrukket eventuelle positive nettobeløb på drifts- og anlægskonti, eller i forhold til renter, finansforskydninger og finansiering. Udgiftsposterne er summeret sammen efter funktion og hovedkonti. Placer musen på et beløb for at se hvordan beløbet er sammensat efter udgiftstype (såkaldt "dranst").
De historiske tal er regnskabstal angivet i 2017-priser korrigeret efter pris- og lønudviklingen. Udgifterne er ikke korrigeret med henblik på at rense for ændret opgaveportefølje som følge af lov. Der tages desuden forbehold for historiske justeringer af retningslinierne for kommunernes konteringspraksis.
Landsgennemsnittet er beregnet som den gennemsnitlige udgift pr indbygger, store kommuner vægter således mere end mindre. Kommunernes budgetter er indhentet fra Danmarks Statistik, hvortil kommunerne ifølge lov indberetter budgetoplysninger for indenrigsministeriet. Kommunernes faktiske udgifter kan afvige fra det budgetterede.