Sådan fordeler din kommune pengene


Vælg din kommune for at se, hvordan pengene bliver fordelt.

Få svar på dine spørgsmål


Hvilken dansk kommune bruger den største andel af sit budget på kollektiv trafik? Hvor bruger man færrest penge på skolevæsenet? Hvor er sundhedsudgifterne pr indbygger højest?Hvilken kommune bruger
penge pr. indbygger til ?

Hvor kommer pengene fra og hvor går de hen?


Vi har indsamlet det seneste budget for hver af Danmarks 98 kommuner, delt dem op i indtægter og udgifter og gjort vores bedste for at stille dem op på en overskuelig og tilgængelig måde.


Præsentationen kan hjælpe dig til at få et overblik over din kommunes prioriteringer og indtægtskilder. Du kan følge den historiske udvikling i tallene og sammenholde de forskellige poster med landsgennemsnittet.

Udgifter
Indtægter